SKVĚLÁ ZPRÁVA KUŽELNA OPĚT FUNGUJE od 1.10.2021 V PRONÁJMU SPOLKU KUŽELKY CHODOV z.s.

Pravidla kuželek

05.10.2011
 • 1. Disciplíny
 • V kuželkářském sportu se soutěží v těchto disciplínách:
 • a) Plné – hráč hází každým hodem do plného stavu devíti kuželek.
 • b) Dorážková – hráč po prvním hodu do plných doráží dalšími hody kuželky, které zůstaly stát. Po jejich doražení se celý způsob opakuje.
 • c) Sdružená – hráč hází polovinu hodů do plných a polovinu v dorážkové.
 • 2. Hrací doba
 • Při všech soutěžích je hrací doba pro 50 hodů stanovena na 20 minut a pro 30 hodů 12 minut. Časový limit lze uplatnit jen je-li k dispozici ovladatelná časomíra a hráč je o čerpání časového limitu přiměřeným způsobem informován. Překročí-li hráč vlastní vinou časový limit, počítají se mu jen ty hody, které absolvoval, a ten výkon, kterého dosáhl v časovém limitu.
 • 3. Regulerně poražené kuželky
 • Ve všech disciplínách představuje každá regulérně poražená kuželka jeden bod.
 • Kuželky mohou být řádně poraženy:
 • a) přímo koulí
 • b) nárazem jedné kuželky do druhé
 • c) závěsnou šňůrou jiné kuželky.
 • 4. Neregulerně poražené kuželky
 • Neregulérně poražené kuželky jsou:
 • a) kuželky poražené koulí odraženou od zadní odrazové stěny
 • b) kuželky poražené koulí odraženou od bočního mantinelu
 • c) kuželky poražené v době, kdy ASK (automatický stavěč kuželek) nebyl připraven ke hře (nebyl připraven registrovat poražené kuželky).
 • 5. Důvody k opakování hodu
 • a) Vypadne-li vracející se koule ze zásobníku (sběhu) na dráhu při provádění hodu hráčem.
 • b) Jestliže cizí těleso, které je na dráze nebo se na dráhu dostane, změní směr hozené koule.
 • c) Pokud koule zasáhne některou kuželku v době, kdy ASK není připraven registrovat poražené kuželky.
 • d) Vběhne-li některá osoba při provádění hodu do dráhy a hráč ve snaze zadržet kouli ji nemůže správně usměrnit.
 • e) Zhasne-li při provádění hodu světlo.
 • f ) Nastane-li porucha ASK.
 • g) V případě jiné závažné okolnosti posouzené rozhodčím jako důvod k opakování hodu.
 • 6. Chybný hod
 • Za chybný hod se považuje hod, kterým nebyla regulérně poražena kuželka nebo se hráč při hodu dopustil přešlapu.
Komentáře jsou uzavřeny.